Wzorowa współpraca z miejscowym Nadleśnictwem zaowocowała uzyskaniem darowizny w kwocie 2000 zł na zakup pilarki spalinowej dla Naszej Jednostki.
Zakup pilarki został sfinansowany ze środków Nadleśnictwa Sława Śląska.
Kolejny raz Nadleśnictwo Sława Śląska wsparło finansowo Sławską Jednostkę OSP za co serdecznie dziękujemy ponieważ każdy akt takiej pomocy pozwala nam podnieść gotowość bojową jak I wyposażyć się w co raz to nowszy sprzęt.
Serdeczne podziękowania dla Nadleśnictwa Sława Śląska na czele z Panem Nadleśniczym Wiesławem Daszkiewiczem od całej Braci Strażackiej.
Nadleśnictwo Sława Śląska, Lasy Państwowe

https://slawaslaska.zielonagora.lasy.gov.pl