OSP Sława otrzymała dofinansowanie w kwocie 18 tys. zł dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych na „Dofinasowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP ”Mały Strażak””