W ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pod nazwą “Zakup sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń, na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie .”

W ramach zadania zakupiono:

  • rękawice specjalne 10 kpl
  • szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym 2 kpl
  • hełmy strażackie rosenbauer 3 szt
  • smok ssawny PN 816/M-51152
  • prądownica wodna Rosenbauer typ select Flow RB 101EN

Wartość zadania: 13.522,00 zł
Wartość dofinansowania: 12.000,00 zł
Wkład własny: 1.522,00 zł

Zakup sfinansowano ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze. Pragniemy podziękować NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze za kolejne wsparcie finansowe naszej Jednostki.