W ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pod nazwą “Zakup umundurowana szturmowego dla OSP SŁAWA”
W ramach zadania zakupiono 9 kompletnych umundurowań szturmowych.
Wartość zadania: 20.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 15.000,00 zł
Wkład własny: 5.000,00 zł

Najszczersze wyrazy podziękowania dla WFOSiG za kolejne tak ważne wsparcie dla OSP SŁAWA jak i całej społeczności lokalnej Gminy Sława🙂