Średni samochód gaśniczy Mercedes Atego 1326

  • Oznaczenie pożarnicze: GBA 2,5/25/2,5
  • Kryptonim operacyjny: 439[F]01
  • Zabudowa pożarnicza: Grupa Stolarczyk
  • W jednostce od 2006 roku
  • Pozyskany dzięki projektowi “Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, tworzenie transgranicznego systemu ratownictwa i ochrony – etap I” w ramach programu Interreg III A Polska (woj. lubuskie) – Kraj Związkowy Branderburgia 2000 – 2006