Wesprzyj swoją straż pożarną – przekaż 1% podatku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie

Druhny oraz Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy wsparli naszą działalność poprzez przekazanie 1% podatku rozliczając się za rok 2017 oraz lata poprzednie. Otrzymane pieniądze zostały przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej i doposażenie w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń i akcji ratowniczych. Jednocześnie chcemy prosić o dalszą pomoc i przekazanie 1% podatku w roku bieżącym.

Pamiętajmy, że 1% i tak jest należny Państwu.

Przekazując swój 1% dla Związku OSP RP to my mamy możliwość zdecydowania na jaki konkretny cel go przeznaczymy. Wpłata na Związek OSP RP nie jest darowizną. Przekazujemy pieniądze, które i tak stanowią podatek należny Państwu – i to my zadecydujemy czy przekażemy je Skarbowi Państwa, czy na swoją jednostkę. Nawet niewielką kwotę warto przekazać dla Związku OSP RP, z wielu kilkuzłotowych wpłat można uzbierać znaczącą sumę.

Pozyskane środki Związek OSP RP zgodnie z regulaminem „1% podatku dla Związku OSP RP” przekaże jednostkom ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.

1% podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), działającej w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z pózn. zm.)

Kto może przekazać nam 1% podatku?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnicy objęci liniową, 19 – procentową stawką podatku
  • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Co zrobić, by przekazać nam 1 % podatku?

Rozliczenie z wykorzystaniem usługi “Twój e-PIT”

Od 15 lutego 2019 r. podatnicy będą mogą korzystać z usługi Twój e-PIT. To nowy sposób rozliczania się z podatków. Dotyczy deklaracji PIT-37 i PIT-38. Podatnicy będą mogli wskazywać nowe OPP w swoich zeznaniach elektronicznych lub pozostawiać stare (wskazane w latach ubiegłych). Twój e-PIT będzie preferowaną w 2019 r. formą rozliczeń podatkowych.

Jak powinno wyglądać przekanie 1% w Twój e-PIT? Przede wszystkim zależy to od tego, czy w zeznaniu za rok 2017 skorzystaliśmy z 1% i wskazaliśmy OPP. Podzielmy więc podatników na dwie grupy – na tych, którzy w 2018 r. przekazali 1% i na tych, którzy nie przekazali.

Podatnicy, którzy w 2018 (przy rozliczeniu za rok 2017) PRZEKAZALI 1% dla naszej jednostki

Podatnik, który w ubiegłym roku przekazał nam 1% podatku, po wejściu do swojego PIT-a w usłudze Twój e-PIT, znajdzie dane organizacji pożytku publicznego wspartej przez niego w 2018 r. Wyświetli mu się numer KRS naszego związku. W takim wypadku nic nie trzeba zmieniać

Podatnicy, którzy w 2018 (przy rozliczeniu za rok 2017) NIE PRZEKAZALI 1% dla naszej jednostki

W przypadku podatnika, który w roku ubiegłym nie przekazywał nam 1%, pola dotyczące 1% będą puste. Twój e-PIT nie wskaże OPP za takiego podatnika – musisz to zrobić sam. Oczywiście Twój e-PIT oferuje pełną swobodę we wskazaniu OPP, celu szczegółowego i zdecydowaniu czy chcesz przekazać swoje dane wspieranej organizacji. Pole, w którym wybieramy organizację pożytku znajduje się zaraz obok najważniejszych danych podatnika.

Rozliczenie z wykorzystaniem wersji papierowej

Podczas wypełniania deklaracji podatkowej należy w odpowiedniej rubryce wpisać nazwę i adres naszej jednostki oraz numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego):
We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać tylko Numer KRS Związku OSP RP: 0000116212. Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza niezłożenie wniosku.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Numer KRS: 0000116212
W części “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać „Cel szczegółowy 1%” tj. wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 10
67-410 Sława, woj. lubuskie

Poniżej umieszczamy wzór, jak wypełnić poszczególne PIT-y:

Wniosek można również złożyć na piśmie w postaci odrębnego podania.

1 procent podatku dla OSP Sława
Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy jednak nie później niż do 31 sierpnia roku, w którym deklaracja została złożona.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).