Dnia 3 marca 2018r. strażacy z naszej jednostki wzięli udział w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wysokościowego, zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Ćwiczenia odbyły się na terenie żwirowni w Hetmanicach, oprócz naszej jednostki, szkolili się również druhowie z innych jednostek OSP z terenu naszego powiatu tj. OSP Lgiń, OSP Siedlnica, OSP Wyszanów.

Podczas zajęć ćwiczono ewakuację osób poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych, poruszanie się po urwiskach i stromych zboczach. Do tego celu wykorzystywano techniki alpinistyczne oraz sprzęt będący na wyposażeniu jednostek OSP i PSP. Dziękujemy kolegom z JRG Wschowa za profesjonalne przeszkolenie oraz przekazanie ogromnej ilości wiedzy.

Foto: Kuba Hładczuk