Wesprzyj swoją straż pożarną – przekaż 1% podatku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie

Druhny oraz Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy wsparli naszą działalność poprzez przekazanie 1% podatku rozliczając się za rok 2012 oraz lata poprzednie. Otrzymane pieniądze zostały przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej i doposażenie w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń i akcji ratowniczych. Jednocześnie chcemy prosić o dalszą pomoc i przekazanie 1% podatku w roku bieżącym.

Pamiętajmy, że 1% i tak jest należny Państwu.

Przekazując swój 1% dla Związku OSP RP to my mamy możliwość zdecydowania na jaki konkretny cel go przeznaczymy. Wpłata na Związek OSP RP nie jest darowizną. Przekazujemy pieniądze, które i tak stanowią podatek należny Państwu – i to my zadecydujemy czy przekażemy je Skarbowi Państwa, czy na swoją jednostkę. Nawet niewielką kwotę warto przekazać dla Związku OSP RP, z wielu kilkuzłotowych wpłat można uzbierać znaczącą sumę.

Pozyskane środki Związek OSP RP zgodnie z regulaminem „1% podatku dla Związku OSP RP” przekaże jednostkom ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.

1% podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), działającej w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z pózn. zm.)

Kto może przekazać nam 1% podatku?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnicy objęci liniową, 19 – procentową stawką podatku
  • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Co zrobić, by przekazać nam 1 % podatku?

Podczas wypełniania deklaracji podatkowej nalezy w odpowiedniej rubryce wpisać nazwę i adres naszej jednostki oraz numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego):
We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać tylko Numer KRS Związku OSP RP: 0000116212. Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza niezłożenie wniosku.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Numer KRS: 0000116212

W części “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać „Cel szczegółowy 1%” tj. wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 10
67-410 Sława, woj. lubuskie

Poniżej umieszczamy wzór, jak wypełnić poszczególne PIT-y:

Wniosek można również złożyć na piśmie w postaci odrębnego podania.

1 procent podatku dla OSP Sława
Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy jednak nie później niż do 31 sierpnia roku, w którym deklaracja została złożona.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.